876av首页

876av首页

诊其脉微弱而迟,两寸不起,呼吸自觉短气,知其亦胸中大气下陷。 或烦躁引饮,或喉疼声哑,或喘逆咳嗽。

 延医服药,病未去,而转添滑泻,昼夜十余次。 盖古之所谓葵,与俗所谓向日葵者原非一种。

其脉弱者,胸中大气虚损,不能助血上升以养其脑髓神经,遂致脑髓神经失其所司,《内经》所谓“上气不足,脑为之不满”也。医者用一切药,皆不能表出。

 而名谓带者,盖以奇经带脉,原主合同束诸脉,冲任有滑脱之疾,责在带脉不能约束,非仅滑脱也,若滞下然,滑脱之中,实兼有瘀滞。阳毒发斑,系阴毒发斑,或为寒疫之毒,或因汗吐下后中气虚乏,或因过服凉药,遂成阴证,寒伏于下,逼其无根之火上独熏肺而发斑。

 瘟疫之毒,随呼吸之气传入,原可入肺。遂如法服之,二剂全愈。

石膏原不甚凉,然尽量食冰不愈而重用生石膏即愈者,因石膏生用能使寒温之热有出路也。恐其病因原系风袭,先与西药阿斯匹林瓦许以发其汗,头目即觉清爽,继为疏方,用生石膏两半,龙胆草、生杭芍、玄参、知母、花粉各四钱,连翘、金银花、甘草各二钱,薄荷叶一钱。

Leave a Reply